O firme

Spoločnosť Deltes s.r.o. bola založená v roku 1994 ako špecializovaná projekčná firma v odbore elektrotechniky. Hlavnou činnosťou firmy je projektovanie elektrotechnických častí projektov dopravných stavieb, stavieb obytných súborov a súborov občianskej vybavenosti a to najmä prípojok NN, VN, trafostaníc verejného osvetlenia a iluminácií, preložiek vedení NN a VN.

Ako jedna z mála projekčných firiem na Slovensku disponujeme oprávnením na projektovanie kompletných stavieb MHD - elektrotechnických častí trolejbusových a električkových tratí, trolejových a napájacích vedení, meniarní.