2012


Cesta I/2 Kúty – kritická nehodová lokalita

Rekonštrukcia TT konečná Gaštanová

Kaufland Banská Bystrica ul. Sládkovičova - dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Rekonštrukcia cesty na Červený most úsek Lamačská - Dúbravská

Trolejbusová trať Trenčianska

Rekonštrukcia areálového vjazdu firmy SKLADOVACIA, a.s., Račianska ul. č.66, Bratislava

Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo

Integrovaná zastávka MHD Radlinského ulica

Polyfunkčný objekt Nová Cvernovka CENTURY RESIDENCE

Polyfunkčný objekt VAVPARK Banská Bystrica

Reštaurácia a autoumyváreň - Dopravné napojenie, Prievozská ul., BA

Maloobchodná predajňa BILLA Račianska ulica, Bratislava

Nábrežie arm. gen. L. Svobodu - Zuckermandel

Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec - št. hranica SRČR, DSP, DSZ, DÚR

Rodinný dom na ulici Pri Suchom mlyne v Bratislave

Nábrežie - nám. L.Štúra-Cenová ponuka

Prepoj K619 - Hodžovo námestie – MSP Gunduličova. Posúdenie stožiarov

Trasa závesného optického kábla na stožiaroch DPB a.s., prípojka Gaštanová ulica č.15, Bratislava

Odstavné plochy Vlčie hrdlo                                

Výmena ovládania dvoch prestavníkov v otočke električiek - Rača Komisárky

D1 Fričovce - Svinia, SO 202-00 a SO 203-00, DRS v části Elektrorozvody

 

2011


Predstaničný priestor hl. st. ŽSR v Bratislave

Obchodné centrum KAUFLAND Žilina

MIKA šrot - Lamačská brána

MVE Kysak - Breziny

Prešov - ČSPH Bardejovská

Bytový komplex Centrum, Podunajské Biskupice

Retail Park Banská Bystrica

Obchodné centrum Banská Bystrica, ul. Sládkovičova

Telekomunikačná prípojka GTS Slovakia, a.s. - RAPU 7-etapa Púchovská - Komisárky - zavesenie optického kábla

Telekomunikačná prípojka GTS Slovakia, a.s. - Vajanského nábr. 10, BA - zavesenie optického kábla

Svetelný obojstranný totem RETRO

Rekonštrukcia Popradskej ul. v úseku Vrakunská - Kazanská

BERGAMON - dopravné stavby - Úprava križovatky ul. Hraničná - Mierová, Bratislava

Úprava komunikácie Maximiliána Hella

Diaľnica D1, modernizácia odpočívadla Červeník - PJP (v smere BA-PN)

Cesta I/75 Nové Zámky, most ev. č. 75-016

Rekonštrukcia okružnej križovatky ul. Vysokoškolákov a ul. Obchodná - DUR - október 2011

Rekonštrukcia kanalizačného zberača Račianska - Sliačska

BA-osvetlenie priechodu Ružinov

OC KAUFLAND Bratislava - Mlynská dolina

Okružná križovatka mást-juh, cesta I/2, Stupava

Prístrešok MHD na zastávke električiek Floriánske námestie

 

2010


Karadžičova – CBC 3-4-5

Polyfunkčný objekt „RETRO“ Nevädzová ul., Bratislava

Perla Ružinova, polyfunkčné centrum Mierová

ET Tunel pod hradom - západný portál 

Obytný komplex DOLCE VITA Hradská - Vrakuňská

Úprava cesty II/505, okružné križovatky OK1 A OK2 –časť A

Rekonštrukcia Zimného štadióna O. Nepelu – II. Časť, prístupové komunikácie

CSS križovatka Vrakuňská ul. - Komárovská ul. - Podunajská ul., v MČ Bratislava - Podunajské Biskupice

TT Patrónka–Vojenská nemocnica

Centrum obchodu a služieb –OC 2 FMZ, Prešov

Obratisko ET konečná Dúbravka - pri kríži - DRS - DUR -Adamec

Električková trať Dúbravka, v úseku Hanulová – Pri Kríži

Komunikácie a odstavné plochy v areáli DPB, a.s. Jurajov dvor - 5.etapa

Úprava TT Dlhé diely

Mestský cintorín Prešov - Šváby

TB vozovňa Mlynská dolina

Forum Business Center

R1 - Most pri Bratislave - Vlčkovce

Prípojka NN pre automat CL zastávka Novohradská

Predlženie Saratovskej, výstavba električkovej trate Dúbravka - Devínska nová ves - I. etapa

Predmestské obchodné centrum Záhorská Bystrica

Viacpodlažné parkovisko, Jégeho ul., Bratislava

Global Business Center

Rýchlostná cesta R2 krizovatka D1 - Mnichova Lehota

Bytový dom „Vlárska“

Bratislava, Botanická ul., rekonštrukcia kanalizačného zberača A VIII

 

2009


Novostavba adm. budovy CBC, 3 4,5 na Karadžičovej ulici v Bratislave

Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v  Bratislave-DSP

Rýchlostná komunikácia R1 v úseku Banská Bystrica, severný obchvat

CSS križovatka Púchovská - Pri vinohradoch v MČ BA – Rača-DSN

ŽSR, Bratislava Predmestie - Bratislava Filiálka – Bratislava Petržalka

LAKESIDE PARK 02

Polyfunkčný areál CENTRÁL

Okružná križovatka Rusovce

CSS križovatka Vrakunská ul. - Komárovská ul. - Podunajská ul., v MČ Bratislava - Podunajské Biskupice

Otočka autobusov Karlova Ves - Hájnická

Rýchlostná cesta R8 Nitra – Hradište

Úprava križovatky ulíc Zámocká a Palárikova v zmysle vyjadrenia KRPZ v BAKRP-75-111DIO-2007-VR

Prípojka NN – meranie odberu el. energie

OC HRAD Žilina - DSP, DRS

Horúcovod Rožňavská

Optická trasa TABA ISTOTA Karloveská, BA

Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova – DSP, DRS

Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica

Centrum obchodu a služieb - OC 2 FMZ, Prešov

Prešov - Solivarská okružná križovatka

Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižér, 1.úsek D1 v km 0,000-4,9000

Električková trať krížna ul. Úsek Legionárska ul. - Trnavské mýto

Žilina - TV rondel

Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri Kríži

Rekonštrukcia električkovej trate Štefanovičova ul., BA

Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská - Račianska (1/2 profil) 

Podzemná parkovacia garáž Bratislava Kamenné námestie

BA-Rek TT Trnavské mýto

Rekonštrukcia ohrevu a odvodnenia výhybiek č. 8 a 10 na Kamennom námestí

Električková trať Dúbravka, v úseku Hanulová – Pri Kríži

Prístupová komunikácia k pozemku, parc. č. 2115 a 2118/2, Bratislava – Dúbravka

Električková trať Záhradnícka - zatrávnenie

Diaľnica D1 Sverepec–Vrtižer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0,000-4,900 - BLESKOZVOD

Rekonštrukcia TT obratisko Šulekova

Hromadná garáž, Nám. A. Dubčeka - Mudroňova

Polyfunkčný areál CENTRÁL